Kind of a nightmare. Vad spelar det för roll att jag vet att Platon levde 428 - 348 år före kristus, när det inte är det jag ska kunna? Varför är siffror så mycket lättare att komma ihåg än vad ex. Nihilism står för? MEN jag fick en snilleblixt när jag satt här och lyssnade på en P3 dokumentär om CIAs hemliga propagandakrig i Sverige. JAG SKA HA VÄRSTA FILOSOFLEKTIONEN här på bloggen. Japp!! So smart alltså!! På ett kreativt sätt få fram det jag behöver öva på.
 
Filosofi i säg är väldigt intressant meen jag blir halvdepp efter varje lektion eftersom jag inte vet vad jag ska tänka längre. "Meningen kanske inte är ett existerande faktum eftersom vi kanske inte existerar och vi tänker kanske inte fritt utan är styrda vilket kan göra saker meningslöst men vad är då meningslöst? Meningen i meningslösheten makes me confused. Vad är då värt och vad är ovärt? Att jag ens uttrycker mig kanske inte är värt för någon annan än min egen egoism för att vi är egoister i ett egoistisk samhälle eller så utnyttjas det för någon annans ego. Samma värld med mig som utan eller inte alls samma värld?" osv....
 
 
 
(BTW.. dokumentären rekommenderar jag starkt! Otroligt intressant!!!!!!)
 
OKEJ NU BÖRJAR JAG!!!!!!!! 
 
Vad är det goda? Vad är det rätta? Vad har vi människor för plikt och skyldigheter?
 

Många gånger anger man en värdeuppfattning om en händelse och värdeuppfattningen utgår från en värdering i ett visst sammanhang. Ett exempel med ordet DÅLIGT!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns 3 typer av etik. 

Desktiptiv etik: Beskriver moraliska regler utan att använda termerna "rätt eller fel"
Normativ etik: Vad olika individer genom olika tider har föreställt sig vad som är "rätt eller fel, gott och ont" Den normativa etiken är alltså värderande.
Meta-etik: Analyserar värderingar och betraktar innebörden av t ex dålig eller ond. Dålig för vem, varför hur?
 
Tidigt i historien har det utvecklats normer för hur människor bör förhålla sig till varandra. Därmed utvecklades etiska ideal. Det kan fylla en praktisk funktion: 
 
Hedonism: Detta ideal lägger vikt på lust. Vi föredrar alltså att ha lustkänslor framför att känna olust. Njutningen är livets mål och därför kan det bli ett destruktivt tankesätt. T ex, din mobil ser så lockande ut, jag tar den för att jag vill ha den. 
 
Vad är lust? är det sinnelig njutning eller är det intellektell njutning? Hur får man lust? lusttillfredsställelse på andras bekostnad eller skapar andras lustuppfyllelse ens egen lust?  Är det bättre att ge eller att ta?
 
 
Teleologisk eller effektetik: Framhåller att man ska förutse vilka konsekvenser en handling kan få. Vad som är gott i tillvaron och hur den handling bör vara för att komma dit. Teleologisk resonemang: I Nalle Puh resonerar sig Puh fram till att han skall klättra upp i trädet, eftersom han hör ett surr och surr kan bara komma från bin, som bara finns för att göra honung, som bara finns för att han skall äta upp den. (källa)
 
 
      a) utilism eller etisk universalism: Effekten av ens handlingar ska skapa största möjliga lyckan till största möjliga antal individer. "Största möjliga lycka åt största möjliga antalet individer" (Källa)

      b) etisk egoism: En handling är god när resultatet är bra för den handlande. "Handla alltid så, att resultatet blir så bra som möjligt för dig." (källa)
 
Dentologisk eller pliktetik: Utgår från en given "regelbok" som man måste följa. "Hurvida handlingen utförs efter etisk norm. Enligt renodlad deontologi beror alltså hur rätt en handling etiskt sett är inte på konsekvenserna av den, utan avgörs efter huruvida handlingen stämmer överens med det som är rätt efter plikten," (källa)
 
Sinnelagsetik: Den bakomliggande viljan eller avsikten är det viktigaste och inte effekten. Det handlar om att göra det som känns moraliskt rätt.I Nya testamentet finns exempel på sinnelagsetik: Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. (källa)
 
 
Situationsetik: Man kan aldrig förutse effekten av en handling. Det är alltså bara att handla och se sedan hur det går. "Situationsetiken går ut på att man inte får följa givna regler av gammal vana, utan man måste ständigt avgöra sina val eftersom varje valsituation är unik." (källa)
 
        a) nihilism: Förnekar människans möjlighet att nå någon fasthet och klarhet om etiska normer. "Termen               nihilism används ibland synonymt med anomi för att beskriva en generell känsla av hopplöshet och                   meningslöshet i existensen." (källa)
 
        b) etisk relativism: Etiska normer växlar från tid till tid och plats till plats och från grupp till grupp. Protagos         är också känd för uttrycket "Det som är sant för dig är sant för dig, och det som är sant för mig är sant för         mig", (källa)
 
Nu får det vara bra för idag :'3 Vad nu bra är och hur det definieras och vad som är bra för dig men kanske inte för mig. TACK Å HEJ LEVERPASTA! 
Jag har de bästa vännerna
här på vår lilla jord!♥
 
 
 Låta musiken pumpa in som en drog i blodet. 
♥!